26 marca 2020

Lista placówek pomocowych

W  sytuacjach nagłych, czy kryzysowych można także uzyskać pomoc i skonsultować się z następującymi instytucjami – poniżej zamieszczamy strony internetowe oraz dane kontaktowe:

  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej: interwencjakryzysowa.pl/osrodki-interwencji-kryzysowej/21124 tel. 32 344 0326, 503 060 016
  • Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116111 fdds.pl (dla dzieci w trudnych sytuacjach życiowych, dla dzieci krzywdzonych, dla takich dzieci wobec których wszczęte zostały procedury prawne czy tych, które są uzależnionych od internetu)
  • Telefon zaufania dla Rodziców i Nauczycieli 800 100 100 fdds.pl (dla rodziców, opiekunów lub nauczycieli z podejrzeniem lub stwierdzeniem doświadczania przez dzieci i młodzież agresji i przemocy w szkole, cyberprzemocy i zagrożeń związanych z nowymi technologiami, wykorzystywania seksualnego, kontaktu z substancjami psychoaktywnymi, uzależnień, depresji, myśli samobójczych lub zaburzeń odżywiania)
  • Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego – 800 70 2222, www.liniawsparcia.pl
  • Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym – 116 123, www.psychologia.edu.pl
  • Całodobowa, bezpłatna infolinia dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli 800 080 222, www.liniadzieciom.pl
  • Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – 800 12 00 02, www.niebieskalinia.info
  • Ogólnopolski numer alarmowy 112

Lista innych placówek pomocowych w Rudzie Śląskiej

Skip to content