9 marca 2014

Pracownicy

W Poradni aktualnie jest zatrudnionych:

  • 13 psychologów
  • 14 pedagogów
  • 6 logopedów
  • 4 pracowników administracji.
  • 3 pracowników obsługi technicznej.

Ponadto Poradnia współpracuje na stałe z lekarką, która jest konsultantem Zespołu Orzekającego.

Dyrektor Poradni

Maciej Liebich – psycholog, surdopedagog, terapeuta pedagogiczny

Zastępcy dyrektora

Beata Dyjas

Sabina Wieloch

Pracownicy poszczególnych działów

I. Dział przedszkolny

Pracownicy:

Lucyna Morawiec – psycholog, oligofrenopedagog

Bernadeta Szincel – Piorun – psycholog, oligofrenopedagog

Anna Kowalik – psycholog, surdopedagog, tyflopedagog, terapeuta pedagogiczny osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją

Agnieszka Kubik – psycholog, pedagog, arteterapeuta

Kazimiera Gomola – pedagog, surdopedagog, terapeuta pedagogiczny

Barbara Polak – pedagog, oligofrenopedagog, logopeda

Ewa Kędzierska – pedagog, terapeuta SI, socjolog

Martyna Szczęsna – psycholog

II. Dział szkolny

Jolanta Cichecka – pedagog, oligofrenopedagog

Sabina Wieloch – pedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeuta SI

Beata Jendrysek – pedagog, surdopedagog, tyflopedagog,

Agnieszka Jopert – pedagog, doradca zawodowy, specjalista  z zakresu całościowych zaburzeń rozwoju

Elżbieta Kuś – pedagog, tyflopedagog

Joanna Przybylska –  pedagog, oligofrenopedagog

Beata Pawlak – pedagog, oligofrenopedagog, surdopedagog, doradca zawodowy

Hanna Gawonicz – psycholog, psychoterapeuta, surdopedagog

Katarzyna Fabisiak – psycholog, trener, psychoterapeuta, neuroterapeuta

Danuta Sitek – psycholog, psychoterapeuta z certyfikatem nr 739 PTP, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży

Katarzyna Buczyńska – psycholog, trener, psychoterapeuta, surdopedagog, terapeuta pedagogiczny

Beata Dyjas – psycholog, oligofrenopedagog, specjalista  z zakresu całościowych zaburzeń rozwoju, terapeuta pedagogiczny osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, specjalista w zakresie psychokorekcji zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży

Piotr Kowalik – psycholog, surdopedagog, oligofrenopedagog, specjalista ds.zarządzania zasobami ludzkimi

Katarzyna Gębska – psycholog, psychoterapeuta, doradca zawodowy

III. Dział doradztwa zawodowego

Agnieszka Jopert – pedagog, doradca zawodowy, specjalista  z zakresu całościowych zaburzeń rozwoju

Katarzyna Gębska – psycholog, psychoterapeuta, doradca zawodowy

Beata Pawlak – pedagog, oligofrenopedagog, surdopedagog, doradca zawodowy

IV. Dział logopedyczny

Katarzyna Demczuk – Romanowska – logopeda, surdologopeda

Aleksandra Majchrowicz – logopeda, neurologopeda

Małgorzata Ogórek – logopeda, neurologopeda

Wiesława Różańska – logopeda, neurologopeda

Katarzyna Majchrzyk – logopeda

V. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju

Sabina Wieloch – pedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeuta SI

Monika Kominek –oligofrenopedagog, tyfolopedagog ,specjalista  z zakresu całościowych zaburzeń rozwoju

Agnieszka Kubik – psycholog, pedagog, arteterapeuta

Agnieszka Jopert – pedagog, specjalista  z zakresu całościowych zaburzeń rozwoju, surdopedagog

Maria Fojt   pedagog, oligofrenopedagog

Małgorzata Ogórek – logopeda, neurologopeda

Aleksandra Majchrowicz – logopeda, neurologopeda

Antonina Smagacz – pedagog, oligofrenopedagog

Karina Dziaduszek- pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny

Skip to content