26 lutego 2014

Oferta dla placówek oświatowych

PRZEDSZKOLA

OFERTA DLA RODZICÓW 

TYTUŁ

RODZAJ OFERTY

OSOBY PROWADZĄCE

Szkoła dla Rodziców

warsztaty dla rodziców i opiekunów (realizacja na terenie poradni)

Bernadeta Szincel-Piorun, Kazimiera Gomola, Beata Pawlak

Gotowość szkolna

prelekcja

Wszyscy pracownicy działu

Jak wspomóc proces adaptacji dzieci do przedszkola

prelekcja

Wszyscy pracownicy działu

Rozwój ruchowy i zaburzenia SI

prelekcja

Ewa Kędzierska

Rozwój psychoseksualny małego dziecka

prelekcja

Agnieszka Kubik

Rola zabawy w rozwoju dziecka

prelekcja

Wszyscy pracownicy działu

Zasady i granice w wychowaniu

prelekcja

Bernadeta Szincel-Piorun, Kazimiera Gomola

„Ja sam…” czyli o samodzielności małego dziecka

prelekcja

Barbara Polak

Wspomaganie rozwoju mowy

prelekcja

Katarzyna Demczuk – Romanowska

Wpływ wysokich technologii na rozwój mowy dziecka

prelekcja

Małgorzata Ogórek, Wiesława Różańska

Zabawy i ćwiczenia wspierające opóźniony rozwój mowy

prelekcja

Małgorzata Ogórek, Wiesława Różańska

OFERTA DLA UCZNIÓW

TYTUŁ

RODZAJ OFERTY

OSOBY PROWADZĄCE

Zajęcia obserwacyjno-integracyjne

warsztaty

Wszyscy pracownicy działu

Feluś w krainie komputerowej

warsztaty

Lucyna Morawiec, Anna Kowalik

Feluś w świecie emocji

warsztaty

Wszyscy pracownicy działu

Stop – stawiam granice i przestrzegam granic innych

warsztaty

Agnieszka Kubik, Ewa Kędzierska

Co znaczy być życzliwym – bajka o ciepłym i puchatym

warsztaty

Agnieszka Kubik, Ewa Kędzierska

Jak oswoić lęk i nieśmiałość

warsztaty

Lucyna Morawiec, Anna Kowalik, Barbara Polak, Kazimiera Gomola

Wyprawa do krainy mowy. Zajęcia logopedyczne, stymulacja rozwoju mowy

warsztaty

Małgorzata Ogórek, Wiesława Różańska

Słyszę

warsztaty

Beata Jendrysek, Katarzyna Demczuk – Romanowska

OFERTA DLA NAUCZYCIELI

TYTUŁ

RODZAJ OFERTY

OSOBY PROWADZĄCE

Dziecko z problemami w zachowaniu – jak sobie z nim radzić

warsztaty

Anna Kowalik, Lucyna Morawiec

Praca z dzieckiem z objawami mutyzmu selektywnego w przedszkolu

warsztaty

Anna Kowalik, Lucyna Morawiec, Agnieszka Kubik, Kazimiera Gomola

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu

prelekcja

Barbara Polak, Agnieszka Kubik, Ewa Kędzierska

Rozwój psychoseksualny małego dziecka

prelekcja

Agnieszka Kubik

Żywe srebro – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci 5-6 letnich

prelekcja

Lucyna Morawiec, Anna Kowalik. Agnieszka Kubik

Dziecko słabowidzące w grupie przedszkolnej

warsztaty

Anna Kowalik, Lucyna Morawiec

Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela

prelekcja/warsztaty

Sabina Wieloch

Istnieje możliwość przygotowania prelekcji, warsztatów zgodnie z zapotrzebowaniem placówki. W takim przypadku prosimy o pisemne zgłoszenie takiego zapotrzebowania.

UWAGA! Osoby zainteresowane przeprowadzeniem zajęć w swojej placówce proszone są o przesłanie pisemnego wniosku na adres poradni.
Najszybszy możliwy termin spotkania zostanie uzgodniony telefonicznie przez osoby odpowiedzialne za daną prelekcję.

SZKOŁY PODSTAWOWE

I PONADPODSTAWOWE

OFERTA DLA RODZICÓW

TYTUŁ

RODZAJ OFERTY

OSOBY PROWADZĄCE

Kryzys adolescencji

prelekcja

Katarzyna Buczyńska

Moje dziecko nie chce się uczyć

prelekcja dla rodziców klas IV-VI

Jolanta Cichecka, Beata Jendrysek

Jak wzmacniać poczucie własnej wartości u dzieci?

prelekcja

Katarzyna Fabisiak

Jak wspierać dziecko w nauce czytania, pisania i liczenia?

prelekcja dla rodziców klas I i II

Sabina Wieloch

Cyberprzemoc

prelekcja/warsztaty

Maciej Liebich

Higiena cyfrowa

prelekcja

Maciej Liebich

Wychowanie do samodzielności

prelekcja

Hanna Gawonicz

Czy dzieci naprawdę potrzebują pochwał?

prelekcja

Hanna Gawonicz

Zagubione nastolatki. Problemy okresu dorastania

prelekcja

Katarzyna Gębska

Zrozumieć dziecko wysoko wrażliwe

prelekcja

Katarzyna Gębska

Jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami?

prelekcja

Danuta Sitek

Czy powinno się karać dzieci?

prelekcja

Danuta Sitek

Pomoc dorastającemu dziecku

prelekcja

Piotr Kowalik

Jak być dobrym rodzicem?

Prelekcja/warsztat

Piotr Kowalik

OFERTA DLA UCZNIÓW

TYTUŁ

RODZAJ OFERTY

OSOBY PROWADZĄCE

Jak radzić sobie ze stresem?

warsztaty

Katarzyna Buczyńska, Agnieszka Jopert

Techniki uczenia się

warsztaty

Katarzyna Buczyńska, Agnieszka Jopert, Jolanta Cichecka, Beata Jendrysek

Zaburzenia odżywiania

warsztaty

Katarzyna Gębska, Agnieszka Jopert

Razem raźniej

warsztaty dla klas I-III

Jolanta Cichecka, Beata Jendrysek, Joanna Przybylska, Beata Pawlak

Razem się bawimy

zajęcia integracyjne dla klas II-III

Jolanta Cichecka, Beata Jendrysek, Joanna Przybylska, Beata Pawlak

Radzimy sobie z emocjami

warsztaty dla klas I-III

Jolanta Cichecka, Beata Jendrysek

Bezpieczni w sieci. Trzecioklasista w świecie internetu

warsztaty dla klasy III

Jolanta Cichecka, Beata Jendrysek, Maciej Liebich

Integrator

warsztaty dla klas

IV-VI

Katarzyna Fabisiak, Sabina Wieloch

Integrator junior

warsztaty dla klas I-III

Katarzyna Fabisiak, Sabina Wieloch

Jak się uczyć, żeby się nauczyć?

warsztaty dla klas

IV-VI

Katarzyna Fabisiak, Sabina Wieloch

Uczymy się pomagać

warsztaty dla klas

IV-VI

Katarzyna Fabisiak, Hanna Gawonicz

Higiena cyfrowa

warsztaty dla klas

V-VII

Beata Dyjas

Zagrożenia w sieci

warsztaty dla klas

V-VII

Beata Dyjas

Prawidłowa komunikacja interpersonalna

warsztaty dla szkół ponadpodstawowych

Beata Dyjas, Joanna Przybylska

Higiena cyfrowa

warsztaty dla szkół ponadpodstawowych

Beata Dyjas, Joanna Przybylska

Jak radzić sobie ze złością? Profilaktyka agresji

warsztaty dla klas

III-VI

Danuta Sitek, Hanna Gawonicz

Bezpieczne dzieciaki. Profilaktyka przemocy i wykorzystywania seksualnego

warsztaty dla klas

I-III

Danuta Sitek, Hanna Gawonicz

Bezpieczne dzieciaki. Profilaktyka przemocy i wykorzystywania seksualnego

warsztaty dla klas

IV-VI

Danuta Sitek, Hanna Gawonicz

Palenie zabija. Profilaktyka palenia papierosów

warsztaty dla klas

VII-VIII oraz dla szkół ponadpodstawowych

Elżbieta Kuś, Katarzyna Gębska

Nowe uzależnienia – kiedy zachowanie staje się problemem. Profilaktyka uzależnień behawioralnych

warsztaty dla klas

VII-VIII oraz dla szkół ponadpodstawowych

Elżbieta Kuś, Katarzyna Gębska

Problemy z akceptacją własnego ciała, zaburzenia jedzenia

warsztaty dla klas

VII-VIII oraz dla szkół ponadpodstawowych

Katarzyna Gębska, Agnieszka Jopert

Odporność psychiczna – profilaktyka zdrowia psychicznego

warsztaty dla klas

VII-VIII oraz dla szkół ponadpodstawowych

Katarzyna Gębska, Agnieszka Jopert

Trening kreatywności i współpracy

warsztaty dla klas

VII-VIII

Elżbieta Kuś, Katarzyna Gębska

Trening otwartości i empatii

warsztaty dla szkół ponadpodstawowych

Hanna Gawonicz, Katarzyna Fabisiak

OFERTA DLA NAUCZYCIELI

TYTUŁ

RODZAJ OFERTY

OSOBY PROWADZĄCE

Kryzys adolescencji

prelekcja/warsztaty

Katarzyna Buczyńska

Jak wzmacniać poczucie własnej wartości u dzieci?

prelekcja/warsztaty

Katarzyna Fabisiak

Niezła rodzina – systemowe rozumienie trudności w zachowaniu dzieci

prelekcja/warsztaty

Katarzyna Fabisiak

Najczęstsze zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży

prelekcja

Sabina Wieloch, Maciej Liebich

Dziecko z zaburzeniami tikowymi

prelekcja

Sabina Wieloch

Cyberprzemoc

prelekcja

Maciej Liebich

Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego

prelekcja

Maciej Leibich

Stosowanie przepisów oświatowych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego

prelekcja

Beata Dyjas

Praca z uczniem ze spektrum autyzmu

prelekcja

Beata Dyjas, Agnieszka Jopert

Zaburzenia psychiczne – metody pracy z uczniem

prelekcja

Katarzyna Gębska

Dziecko z zaburzeniami lękowymi w szkole. Jak uwolnić dziecko od narzuconych mu ról?

prelekcja

Danuta Sitek

Praca z uczniem zdolnym

prelekcja

Piotr Kowalik

 

 Istnieje możliwość przygotowania prelekcji, warsztatów zgodnie z zapotrzebowaniem placówki. W takim przypadku prosimy o pisemne zgłoszenie takiego zapotrzebowania.

UWAGA! Osoby zainteresowane przeprowadzeniem zajęć w swojej placówce proszone są o przesłanie pisemnego wniosku na adres poradni.
Najszybszy możliwy termin spotkania zostanie uzgodniony telefonicznie przez osoby odpowiedzialne za daną prelekcję.

Skip to content