26 lutego 2014

Oferta dla placówek oświatowych

OFERTA DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Oferta wsparcia dla uczniów, rodziców i nauczycieli po powrocie do nauki stacjonarnej

  • Zajęcia rozwijające umiejętności komunikacyjne, interpersonalne i społeczne uczniów–szkoły ponadpodstawowe
  • Zajęcia rozwijające umiejętności komunikacyjne, interpersonalne i społeczne uczniów, kl VII–VIII
  • Warsztaty na temat skutecznych sposobów radzenia sobie ze stresem–szkoły ponadpodstawowe
  • Radzenia sobie ze stresem w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, kl VII–VIII
  • Zajęcia integracyjno–edukacyjne dla klas I–VI:

– „Jesteśmy razem”– dla kl. I–II

– „Razem się bawimy”– dla kl. I-III

– „Integrator”–zajęcia integracyjne dla klas IV-VI kształtujące pozytywne relacje w grupie

  • „Kondycja psychofizyczna dzieci i młodzieży po roku pandemii–jak rozmawiać i wspierać dzieci?”–warsztaty dla rodziców i nauczycieli
  • Indywidualne porady i konsultacje na terenie poradni i szkół (zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami).

OFERTA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Przedszkola

* Zajęcia integracyjne dla grup przedszkolnych /pracownicy działu/

* Obserwacja dziecka z problemami rozwojowymi na terenie przedszkola  /pracownicy działu/

* Przesiewowe badania wzroku, słuchu i mowy programami komputerowymi

-„Słyszę”/B.Jendrysek, K.Demczuk-Romanowska/,

– „Widzę” /B.Jendrysek, E.Kuś, L.Morawiec/

* „Feluś z krainy komputerowej”– zajęcia profilaktyczne dla dzieci 6-letnich /A.Kowalik, L.Morawiec/

* „W świecie emocji”- zajęcia dla 5 i 6 latków /A.Kowalik, L.Morawiec, K. Gomola, B. Szincel-Piorun/

*”Wyprawa do krainy mowy”- zajęcia logopedyczne, stymulacja rozwoju mowy /M.Ogórek, W.Różańska/

 

Zapraszamy nauczycieli przedszkoli na zajęcia warsztatowe na temat:

” Trudne dziecko – jak sobie z nim radzić”

które odbędą się w siedzibie naszej Poradni.

Część I – 10.10.2022 godz.16.15.

Część II 24.10.2022 godz.16.15.

Zgłoszenia chętnych nauczycieli przyjmowane są w sekretariacie Poradni pod

nr telefonu 32 2487 – 306.

Ilość miejsc ograniczona.

Prowadzące mgr Anna Kowalik, mgr Lucyna Morawiec

Warsztaty dla grup przedszkolnych:

Uczę się oswajać złość. Agnieszka Kubik

„STOP”. Stawiam granice i przestrzegam granic innych. Agnieszka Kubik

Co to znaczy być życzliwym: bajka o ciepłym i puchatym. (dla 5,6 latków). Agnieszka Kubik

Prelekcja/ warsztaty dla nauczycieli:

Jak wspomóc proces adaptacji dzieci do przedszkola? (termin maj, czerwiec). Agnieszka Kubik

Rozwój psychoseksualny małego dziecka. Agnieszka Kubik

Prelekcja/warsztaty dla rodziców:

Jak wspomóc proces adaptacji dzieci do przedszkola? (termin maj, czerwiec). Agnieszka Kubik

 

Szkoły Podstawowe

* Zajęcia integracyjno–edukacyjne dla klas I–VI /pracownicy działu/:

– adaptacja dzieci klas I w szkole

– „Jesteśmy razem”–dla kl I–II

– „Razem się bawimy”–dla kl I-III

– „Integrator”–zajęcia integracyjne dla klas IV-VI kształtujące pozytywne relacje w grupie /K.Fabisiak, S.Wieloch/

* „Jak radzić sobie ze złością”-profilaktyka agresji – warsztaty dla dzieci z klas III-VI /D.Sitek, H.Gawonicz/

* „Jak się uczyć, żeby się nauczyć”–zajęcia edukacyjno–warsztatowe dla klas IV-VI szkoły podstawowej /K.Fabisiak, S.Wieloch/

* „W sieci uzależnień”– warsztaty dotyczące profilaktyki uzależnienia od komputera i Internetu klasy V–VII szkoły podstawowej /S.Wieloch, B.Dyjas, J.Cichecka, M.Liebich/

* „Bezpieczne dzieciaki”–profilaktyka przemocy i wykorzystywania seksualnego – warsztaty dla dzieci z klas I-III /D.Sitek, H.Gawonicz/

* „Bezpieczne dzieciaki”–profilaktyka przemocy i wykorzystywania seksualnego – warsztaty dla dzieci z klas IV-VI /D.Sitek, H.Gawonicz/

* „Bezpieczni w sieci. III-cio klasista w świecie internetu”– zajęcia dla kl III na temat bezpiecznego/zdrowego korzystania z komputera /M.Liebich, J.Cichecka/

*Techniki uczenia się , J.Cichecka, B.Jendrysek, K.Gomola, J.Przybylska/

* Zajęcia rozwijające umiejętności komunikacyjne, interpersonalne i społeczne uczniów, kl VII–VIII /E.Kuś, K.Buczyńska/

* „Palenie zabija”–profilaktyka palenia papierosów, kl VII–VIII /E.Kuś, K.Buczyńska/

* Radzenia sobie ze stresem w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, kl VII–VIII /E.Kuś, K.Buczyńska/

* „Uczymy się pomagać–zajęcia rozwijające umiejętność rozpoznawania i odpowiadania na potrzeby osób chorych, kl IV-VI /K.Fabisiak, H. Gawonicz/

* „Nowe uzależnienia – kiedy zachowanie staje się problemem”-profilaktyka uzależnień behawioralnych /K.Gębska, A. Jopert/

Szkoły Ponadpodstawowe

* Warsztaty „Problemy z akceptacją własnego ciała, zaburzenia jedzenia” /K.Gębska, A.Jopert/

* Warsztaty „Odporność psychiczna – profilaktyka zdrowia psychicznego” /K.Gębska, A.Jopert/

* Zajęcia rozwijające umiejętności komunikacyjne, interpersonalne i społeczne uczniów /K.Buczyńska, A.Jopert/

* Zajęcia profilaktyczno–edukacyjne: „Palenie zabija” /K.Buczyńska, E.Kuś/

* Warsztaty na temat skutecznych sposobów radzenia sobie ze stresem /K.Buczyńska, A.Jopert/

* Zajęcia profilaktyczne dotyczące higieny cyfrowej /B.Dyjas/

OFERTA DLA NAUCZYCIELI (SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ):

Przedszkola

* Stosowanie przepisów oświatowych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego /B.Dyjas/

* Elementy terapii integracji sensorycznej w pracy nauczyciela przedszkola /S.Wieloch/

* Praca z dzieckiem z objawami mutyzmu selektywnego w przedszkolu /L.Morawiec, A.Kowalik/

* Zespół Aspergera – rozpoznawanie, praca z dzieckiem w przedszkolu /L.Morawiec/

* Dziecko słabowidzące w grupie przedszkolnej /A.Kowalik/

* „Lepszy start”-stymulacja rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością; wczesne wspomaganie rozwoju dziecka aspekty prawne i terapeutyczne, o których powinni wiedzieć nauczyciele / S.Wieloch/

* Zasady korzystania z komputera przez dzieci w wieku przedszkolnym /M.Liebich/

* Leworęczność u dzieci – mity a rzeczywistość (warsztaty) /K.Gomola, B.Szincel –Piorun/

* Żywe srebro–nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci 6–7 letnich (teoria w zarysie, praca z dzieckiem, praktyczne wskazówki) /K.Gomola, B.Szincel– Piorun, A.Kowalik, L.Morawiec/

* Diagnoza i terapia wad wymowy /K.Demczuk–Romanowska/

* Profilaktyka logopedyczna /K.Demczuk – Romanowska/

* „Trudne dziecko–jak sobie z nim radzić”–warsztaty dla nauczycieli /A.Kowalik, L.Morawiec/

Szkoły Podstawowe

* Stosowanie przepisów oświatowych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego /B.Dyjas/

* Dziecko z zaburzeniami lękowymi w szkole /D.Sitek/

* Jak uwolnić dziecko od narzuconych mu ról? /D.Sitek/

* Dziecko słabosłyszące w szkole /B.Jendrysek/

* Dziecko słabowidzące w szkole /B.Jendrysek/

* Praca z uczniem z Zespołem Aspergera /B.Dyjas/

* „Cyberprzemoc”–prelekcja/warsztaty /M.Liebich/

* Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego /M.Liebich/

* Budowanie dobrej relacji w klasie /H.Gawonicz/

* Pochwały, które motywują. /H.Gawonicz/

* (Nie)zła rodzina–systemowe rozumienie problemów w zachowaniu i zaburzeń u dzieci /K.Fabisiak/

* Jak rozmawiać z dzieckiem nieśmiałym, smutnym, stanowczym, przestraszonym? /K.Fabisiak/

* Chwalenie, nagradzanie, towarzyszenie czyli jak wzmacniać poczucie własnej wartości u dziecka? /K.Fabisiak/

* Mam fajną klasę – budowanie dobrych relacji w zespole klasowym /K.Fabisiak/

* „Objawy behawioralne i psychologiczne dziecka wykorzystywanego seksualnie” /D.Sitek/

* Najczęstsze zaburzenia rozwojowe u dzieci i młodzieży – warsztaty /S.Wieloch, M.Liebich/

Szkoły Ponadpodstawowe

* Stosowanie przepisów oświatowych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego /B.Dyjas/

* Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne u dzieci i młodzieży /K.Buczyńska/

* Style uczenia się i ich wpływ na proces percepcji materiału lekcyjnego przez uczniów /P.Kowalik/

* Pojęcia autorytetu w relacjach nauczyciel–uczeń–adolescent. Jak zaspokajać potrzebę autorytetu u dorastających uczniów? /P.Kowalik/

* Praca z uczniem z autyzmem, zespołem Aspergera /A.Jopert, B.Dyjas/

* Jak skutecznie motywować uczniów do zmian zachowania? /A.Jopert/

* Dziecko z wadą wzroku w szkole. /E.Kuś/

* Dziecko zdolne w systemie szkolnym /P.Kowalik/

* Zagrożenie niedostosowaniem społecznym /P.Kowalik/

* „Uczeń z zaburzeniami tikowymi” /S.Wieloch/

* „Zranione ciało – rozumienie zachowań autoagresywnych u dzieci i młodzieży” /K.Gębska/

* „Umiejętność rozmawiania z „trudnym” rodzicem”- warsztaty dla nauczycieli /P.Kowalik/

* „Zaburzenia i ochrona zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży”-warsztaty lub prelekcja /K.Gębska, A. Jopert/

OFERTA PRELEKCJI DLA  RODZICÓW:

Przedszkola

* Domowe zasady cyfrowe /B.Dyjas/

* Pierwsze dni w przedszkolu–poradnik dla zestresowanego rodzica /L.Morawiec/

* Stymulacja rozwoju małego dziecka w domu rodzinnym /B. Polak/

* Prawidłowy rozwój mowy dziecka. Normy rozwojowe mowy. Znaczenie terapii logopedycznej /B. Polak/

* „Ja sam…”, czyli samodzielności małego dziecka /B. Polak/

* Kiedy zakazać, a kiedy pozwalać (granice w wychowaniu, zasady, zachęcanie dziecka do współpracy, konsekwencje) /K.Gomola, B.Szincel–Piorun/

* Edukacja emocjonalna w rodzinie, a przeciwdziałanie problemom emocjonalnym /K.Gomola, B.Szincel–Piorun/

* „Świadomy rodzic wie gdzie szukać pomocy”- w jakich problemach może pomóc PPP, nasza oferta dla rodziców i dzieci /A.Kowalik, L.Morawiec/

* Rola zabawy w rozwoju małego dziecka (K.Gomola, B.Szincel–Piorun, L.Morawiec /

* Dlaczego moje dziecko zbyt często się złości? (napady złości u małego dziecka, skąd się biorą i jak sobie z nimi radzić) /K.Gomola, B.Szincel–Piorun/

* „Wpływ wysokich technologii na rozwój mowy dziecka” /M.Ogórek, W.Różańska/

* Wspomaganie rozwoju mowy /K.Demczuk–Romanowska/

* Żywe srebro–nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci 6–7 letnich (teoria w zarysie, praca z dzieckiem, praktyczne wskazówki – dla małej grupy rodziców) /K.Gomola, B.Szincel–Piorun, A.Kowalik/

* „Gotowość szkolna warunkiem powodzenia w szkole” /pracownicy działu/

* Warsztaty „Szkoła dla rodziców”- na terenie przedszkola  /K.Gomola, B.Szincel –Piorun/

* Warsztaty dla rodziców „Zabawy i ćwiczenia wspierające opóźniony rozwój mowy u dzieci” /M.Ogórek, W.Różańska/

* Dyscyplina – praktyczne rozwiązania najczęstszych problemów dziecięcych. Zachowanie się dzieci w wieku przedszkolnym (warsztaty dla małej grupy rodziców) /K.Gomola, B.Szincel–Piorun/

Szkoły Podstawowe

* Czy powinno się karać dzieci? /D.Sitek/

* Jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami? /D.Sitek/

* Metody pracy z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się matematyki w kl I-III /B.Jendrysek/

* Metody pracy z dzieckiem z trudnościami w czytaniu i pisaniu w kl I-III /B.Jendrysek/

* „Atlas efektywnego uczenia się”, czyli jak pomóc dziecku w organizacji nauki w kl IV /S.Wieloch/

* Jak pomóc dziecku z trudnościami w czytaniu, pisaniu i liczeniu kl I-II /S.Wieloch/

* „Moje dziecko nie chce się uczyć” prelekcja rodziców dzieci klas IV-VI /J.Cichecka, B.Jendrysek/

* „Cyberprzemoc” – prelekcja/warsztaty /M.Liebich/

* „Higiena cyfrowa” – domowe zasady cyfrowe /B.Dyjas/

* Zagrożenia występujące w internecie /B.Dyjas/

*Wychowanie do samodzielności /H.Gawonicz/

* Czy dzieci naprawdę potrzebują pochwał? /H.Gawonicz/

* (Nie)zła rodzina – systemowe rozumienie problemów w zachowaniu i zaburzeń u dzieci /K.Fabisiak/

* Jak rozmawiać z dzieckiem nieśmiałym, smutnym, stanowczym, przestraszonym? /K.Fabisiak/

* Chwalenie, nagradzanie, towarzyszenie, czyli jak wzmacniać poczucie własnej wartości u dziecka? /K.Fabisiak/

* „Zagubione nastolatki. Problemy okresu dorastania” /K.Gębska/

* „Zrozumieć dziecko wysoko wrażliwe” /K.Gębska/

Szkoły Ponadpodstawowe

* Zagrożenia występujące w internecie /B.Dyjas/

* Higiena cyfrowa- domowe zasady ekranowe. /B.Dyjas/

* Skuteczna komunikacja z nastolatkiem. /K.Buczyńska/

* Jak wspierać uzdolnienia swojego dorastającego dziecka. /P.Kowalik/

* Rola ojca w kryzysie adolescencyjnym. /P.Kowalik/

* Jak skutecznie motywować własne dziecko do zmiany zachowania? /A.Jopert/

* Kryzys adolescencji i sposoby skutecznego porozumiewania się z nastolatkiem /P.Kowalik/

* Zdrowy styl życia – zachowania pro – i antyzdrowotne /E.Kuś/

Uwaga. Istnieje możliwość przygotowania prelekcji, warsztatów zgodnie z zapotrzebowaniem placówki. W takim przypadku prosimy o pisemne zgłoszenie takiego zapotrzebowania.

UWAGA! Osoby zainteresowane przeprowadzeniem zajęć w swojej placówce proszone są o przesłanie pisemnego wniosku na adres poradni.
Najszybszy możliwy termin spotkania zostanie uzgodniony telefonicznie przez osoby odpowiedzialne za daną prelekcję.

Skip to content