26 lutego 2014

Druki do pobrania

Poniżej zamieszczono wzory najpopularniejszych pism kierowanych do Poradni. Pliki są zapisane w formacie Microsoft Office – Word (.doc).

WNIOSKI O WYDANIE OPINII I ORZECZEŃ

Wzór wniosku o wydanie opinii – Wniosek o opinie ppp

Wzór wniosku o wydanie informacji o wynikach diagnozy – Wniosek informacja

Wzór wniosku o wydanie orzeczenia – Orzeczenie wniosek

Wzór wniosku o wydanie opinii dyslektycznej (dotyczy gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) – Wniosek o specyficzne trudności w nauce

 

WZORY ZAŚWIADCZEŃ LEKARSKICH

Wzór zaświadczenia lekarskiego (kształcenie specjalne) – Zaswiadczenie lekarskie

Wzór zaświadczenia lekarskiego (Zindywidualizowana Ścieżka Kształcenia) –Zaświadczenie lekarskie ZSK

Wzór zaświadczenia lekarskiego (nauczanie indywidualne) – Zaświadczenie lekarskie NI

Wzór zaświadczenia lekarskiego na potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju Zaświadczenie lekarskie WWR

 

WZORY OPINII NA POTRZEBY PORADNI

Wzór opinii na potrzeby Zespołu Orzekającego Opinia dla zespołu orzekającego

Wzór opinii dla Poradni (w tym na zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia) – Opinia szkoły ZSK

Wzór opinii logopedycznej – Wzór opinii logopedycznej

 

INNE

Wzór wniosku o przeprowadzanie diagnozy – Wniosek do PPP

Wzór wniosku o przekazanie dokumentacji do innej poradni – Wniosek o przekazanie teczki dziecka

Wzór wniosku o zgodę na konsultacje – zgoda na konsultacje

 

Informujemy, iż począwszy od 02.01.2019 roku wnioski można również składać w formie elektronicznej za pomocą platformy EPUAP2.

Adres skrzynki podawczej: PPPRudaSlaska/SkrytkaESP

 

 

 

 

 

Skip to content