26 lutego 2014

Druki do pobrania

Poniżej zamieszczono wzory najpopularniejszych pism kierowanych do Poradni. Pliki są zapisane w formacie Microsoft Office – Word (.doc) i/lub PDF.

WNIOSKI O WYDANIE OPINII I ORZECZEŃ

Wzór wniosku o wydanie opinii DOC PDF
Wzór wniosku o wydanie informacji o wynikach diagnozy DOC PDF
Wzór wniosku o wydanie orzeczenia DOC PDF
Wzór wniosku o wydanie opinii dyslektycznej (dotyczy szkół ponadpodstawowych) PDF
 

WZORY ZAŚWIADCZEŃ LEKARSKICH

Wzór zaświadczenia lekarskiego (kształcenie specjalne/wczesne wspomaganie rozwoju) PDF
Wzór zaświadczenia lekarskiego (Zindywidualizowana Ścieżka Kształcenia) PDF
Wzór zaświadczenia lekarskiego (nauczanie indywidualne) PDF
 

WZORY OPINII NA POTRZEBY PORADNI

Wzór opinii na potrzeby Zespołu Orzekającego PDF
Wzór opinii dla Poradni (w tym na zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia) DOC PDF
Wzór opinii logopedycznej PDF
 

INNE

Wzór wniosku o przeprowadzanie diagnozy PDF
Wzór wniosku o przekazanie dokumentacji do innej poradni DOC PDF
Wzór wniosku o zgodę na konsultacje DOC PDF
 

Informujemy, iż począwszy od 02.01.2019 roku wnioski można również składać w formie elektronicznej za pomocą platformy EPUAP2.

Adres skrzynki podawczej: PPPRudaSlaska/SkrytkaESP

Skip to content