14 kwietnia 2014

Wczesne wspomaganie rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania, których celem jest stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, a także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom oraz rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju organizowane są:

  • bezpłatnie,
  • w miarę możliwości organizacyjnych i kadrowych placówki,
  • na mocy kontraktu zawartego pomiędzy rodzicem/ opiekunem prawnym dziecka,   a Zespołem Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka tutejszej placówki,
  • dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Szczegółowych  informacji udziela koordynator – Sabina Wieloch pod numerem telefonu  884349317.

Dokumenty

Regulamin wczesnego wspomagania rozwoju w PPP w Rudzie Śląskiej

GALERIA

       

        

        

        

                                     

             

             

                                                    

                                      

            

                                     

              

               

                                           

                   

                

                     

                                               

                      

PLACÓWKI REALIZUJĄCE WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

ul.CHROBREGO 6 41- 705

TEL 32 2487 – 306

www.ppprudaslaska.pl

więcej informacji znajdziesz tutaj

http://ppprudaslaska.pl/dzialalnosc-poradni/wczesne-wspomaganie-rozwoju/

SZKOŁY SPECJALNE

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 12 SPECJALNA  Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI IM. ŚW.ŁUKASZA

ul. SYGIETYŃSKIEGO 6 41-710

TEL 32 340 00 10

http://sp12rudaslaska.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 35 SPECJALNA  Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI

ul.MAGAZYNOWA 35 A 41-700

TEL. 32 248 12 71

www.zss2.blogspot.com

więcej informacji znajdziesz tutaj

http://zss2.blogspot.com/p/wczesne-wspomaganie.html

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 11 SPECJALNA  Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI

ul.BIELSZOWICKA 108 41-711

www.zss4.info

więcej informacji znajdziesz tutaj

http://zss4.info/index.php?option=com_content&view=article&id=386&Itemid=86

PRZEDSZKOLA

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 12 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. SOLSKIEGO 5 41-703

TEL. 32 248 49 21

www.mp12rudasl.szkolnastrona.pl

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 40

ul.NORWIDA 12 41-700

TEL. 32 248 49 21

https://mp40mk.szkolnastrona.pl/index.php

więcej informacji znajdziesz tutaj

https://mp40mk.szkolnastrona.pl/p,66,wczesne-wspomaganie-dzieci

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 43

ul.DROZDÓW 6 41- 705

TEL. 32 242 77 43

www.mp43rsl.besaba.com/mp/

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 47

ul.SZRAMKA 7 41-705

TEL. 32 242 77 82

www.mp47.eu

więcej informacji znajdziesz tutaj

http://mp47.eu/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/

PLACÓWKI NIEPUBLICZNE

OŚRODEK ZDROWIA I ROZWOJU CZŁOWIEKA „TERAPIA”

ul.KŁODNICKA 2 41-706

TEL. 32 726 52 43

www.poradniaterapia.pl

EJBISI PRZEDSZKOLE LINGWISTYCZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

ul.KŁODNICKA 54A 41 – 706

TEL. 536 298 864

www.ejbisi.pl

PRZEDSZKOLE „ŻACZEK”

ul.TUNKLA 147 41-707

TEL. 500 298 864

www.przedszkolezaczek.pl

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA P. SABINA WIELOCH (KONTAKT PRZEZ PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ)

Skip to content