19 października 2015

Dział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

Oferta działu

Indywidualne badania i porady zawodowe dla uczniów kończących szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadgimnazjalną:

  • Pomagamy w rozpoznaniu zainteresowań zawodowych, przeprowadzamy testy preferencji i predyspozycji zawodowych młodzieży.
  • Prowadzimy badania możliwości intelektualnych, określamy profil zdolności, predyspozycje osobowościowe.
  • Pomagamy w wyborze zawodu i dalszego kierunku kształcenia.
  • Opiniujemy w sprawach pierwszeństwa w przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej (dotyczy uczniów mających problemy zdrowotne).
  • Wspomagamy młodzież niepełnosprawną w podejmowaniu decyzji o wyborze szkoły i zawodu.
  • Udzielamy porad i wsparcia młodzieży z niepowodzeniami szkolnymi, zagrożonej niedostosowaniem społecznym.
  • Prowadzimy konsultacje dla rodziców uczniów podejmujących decyzje edukacyjno-zawodowe.
  • Udzielamy informacji o szkołach, zawodach i trendach na runku pracy.

Poradnictwo grupowe – aktywizujące uczniów do świadomego planowania i  podjęcia roli zawodowej (zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem szkoły).

Zachęcamy do korzystania z naszej oferty.

 

MATERIAŁY

Wykaz szkół ponadgimnazjalnych Miasta Ruda Ślaska – Wykaz szkół ponadgimnazjalnych

Informacje o uczelniach, kierunki studiów – Uczelnie

Informacje o zawodach

Materiały dla uczniów i rodziców

Materiały metodyczne dla doradców zawodowych i nauczycieli

 

Ważne linki – przykładowe źródła informacji w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego – Ważne linki

Ulotka ZSP nr 5 – ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 ulotka

 

 

 

Skip to content