13 czerwca 2023

OFERTA DLA PRZEDSZKOLI

OFERTA DLA RODZICÓW 

TYTUŁ

RODZAJ OFERTY

OSOBY PROWADZĄCE

Szkoła dla Rodziców

warsztaty

Bernadeta Szincel-Piorun, Kazimiera Gomola, Beata Pawlak

Gotowość szkolna

prelekcja

Wszyscy pracownicy działu

Jak wspomóc proces adaptacji dzieci do przedszkola

prelekcja

Wszyscy pracownicy działu

Rozwój ruchowy i zaburzenia SI

prelekcja

Ewa Kędzierska

Rozwój psychoseksualny małego dziecka

prelekcja

Agnieszka Kubik

Rola zabawy w rozwoju dziecka

prelekcja

Wszyscy pracownicy działu

Zasady i granice w wychowaniu

prelekcja

Bernadeta Szincel-Piorun, Kazimiera Gomola

„Ja sam…” czyli o samodzielności małego dziecka

prelekcja

Barbara Polak

OFERTA DLA UCZNIÓW

TYTUŁ

RODZAJ OFERTY

OSOBY PROWADZĄCE

Zajęcia obserwacyjno-integracyjne

warsztaty

Wszyscy pracownicy działu

Feluś w krainie komputerowej

warsztaty

Mgr Lucyna Morawiec, Anna Kowalik

Feluś w świecie emocji

warsztaty

Wszyscy pracownicy działu

Stop – stawiam granice i przestrzegam granic innych

warsztaty

Agnieszka Kubik, Ewa Kędzierska

Co znaczy być życzliwym – bajka o ciepłym i puchatym

warsztaty

Agnieszka Kubik, Ewa Kędzierska

Jak oswoić lęk i nieśmiałość

warsztaty

Lucyna Morawiec, Anna Kowalik, Barbara Polak, Kazimiera Gomola

OFERTA DLA NAUCZYCIELI

TYTUŁ

RODZAJ OFERTY

OSOBY PROWADZĄCE

Dziecko z problemami w zachowaniu – jak sobie z nim radzić

warsztaty

Anna Kowalik, Lucyna Morawiec

Praca z dzieckiem z objawami mutyzmu selektywnego w przedszkolu

warsztaty

Anna Kowalik, Lucyna Morawiec, Agnieszka Kubik, Kazimiera Gomola

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu

prelekcja

Barbara Polak, Agnieszka Kubik, Ewa Kędzierska

Rozwój psychoseksualny małego dziecka

prelekcja

Agnieszka Kubik

Żywe srebro – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci 5-6 letnich

prelekcja

Lucyna Morawiec, Anna Kowalik, Agnieszka Kubik

Dziecko słabowidzące w grupie przedszkolnej

warsztaty

Anna Kowalik, Lucyna Morawiec

Skip to content