Spotkania dla rodziców osób z zespołem aspergera (kontynuacja grupy).

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej informuje o planowanej kontynuacji zajęć grupowych dla rodziców osób z zespołem Aspergera. Ze względu na warunki lokalowe planuje się jedynie kontynuację wcześniejszych spotkań grupowych, dlatego zapraszamy osoby już uczestniczące w spotkaniach.

Harmonogram spotkań dla rodziców uczniów z zespołem Aspergera (godzina 16:30)

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z zespołem Aspergera (kontynuacja)12.10.21r. 26.10.21r. 09.11.21r. 23.11.21r. 07.11.21r. 21.12.21r. 04.01.22r 11.01.22r. 25.01.22r. 08.02.22r.Budynek PPP sala konferencyjna ul. Chrobrego 6
Realizator: Beata Dyjas

Dyrektor PPP

Skip to content