OFERTA DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Oferta wsparcia dla uczniów, rodziców i nauczycieli po powrocie do nauki stacjonarnej

  • Zajęcia rozwijające umiejętności komunikacyjne, interpersonalne i społeczne uczniów–szkoły ponadpodstawowe
  • Zajęcia rozwijające umiejętności komunikacyjne, interpersonalne i społeczne uczniów, kl VII–VIII
  • Warsztaty na temat skutecznych sposobów radzenia sobie ze stresem – szkoły ponadpodstawowe
  • Radzenia sobie ze stresem w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, kl VII–VIII
  • Zajęcia integracyjno–edukacyjne dla klas I–VI:

– „Jesteśmy razem”– dla kl. I–II

– „Razem się bawimy”– dla kl. I-III

– „Integrator”– zajęcia integracyjne dla klas IV-VI kształtujące pozytywne relacje w grupie

  • „Kondycja psychofizyczna dzieci i młodzieży po roku pandemii – jak rozmawiać i wspierać dzieci?” – warsztaty dla rodziców i nauczycieli
  • Indywidualne porady i konsultacje na terenie poradni i szkół (zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami).

     Istnieje możliwość przygotowania prelekcji, warsztatów zgodnie z zapotrzebowaniem placówki. W takim przypadku prosimy o pisemne zgłoszenie takiego zapotrzebowania.

Skip to content