Jak się przygotować do wizyty w czasie epidemii

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszoną epidemią COVID-19 prosimy o przestrzeganie następujących zaleceń dotyczących wizyt w Poradni:

 1. Przed wizytą prosimy o kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia terminu wizyty.
 2. Na wizytę do Poradni zarówno rodzic, jak i dziecko przychodzą zdrowi, bez objawów infekcji – dzieci i rodzice z objawami infekcji nie będą przyjęci.
 3. Obowiązkowo należy zdezynfekować ręce po wejściu do Poradni – płyn jest dostępny przy wejściu.
 4. Na badanie przychodzimy w maseczkach lub przyłbicach (obowiązek ten nie dotyczy dzieci do 4 roku życia) – wskazane są rękawiczki jednorazowe.
 5. Na badanie przynosimy własne przybory do pisania (ołówek, długopis, kredki).
 6. Prosimy, aby na wizytę w Poradni dziecko przychodziło z jednym rodzicem/opiekunem – nie zabieramy ze sobą rodzeństwa, innych członków rodziny.
 7. Po wejściu do Poradni rodzic obowiązkowo wypełnia oświadczenie o stanie zdrowia dziecka i rodzica, które przekazuje diagnoście.
 8. Następnie udajemy się bezpośrednio do gabinetu ustalonego w rozmowie telefonicznej.
 9. W przypadku powzięcia podejrzenia o występowaniu gorączki pracownik Poradni dokonuje pomiaru temperatury rodzicowi i dziecku.
 10. Brak zgody na warunki badania/terapii i stosowanie środków ochronnych jest jednoznaczne
  z odmówieniem zgody na badanie/zajęcia.

Szczegółowa procedura przyjęć w Poradni dostępna jest w linku: Procedury w zakresie zapobiegania COVID-19 w PPP Ruda Śląska

Maciej Liebich Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rudzie Śląskiej

Skip to content