Grupa wsparcia dla dzieci w sytuacji rozwodu rodziców.

Miło nam zaprosić osoby w wieku od 11 do 13 lat na

Grupę Wsparcia dla dzieci w sytuacji rozwodu rodziców.

Zaczynamy 06.10.2021 r. o godz. 16:00 od spotkania z rodzicami,

które odbędzie sięw Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

w Rudzie Śląskiej przy ul. Chrobrego 6.

Cykl obejmuje 9 cotygodniowych spotkań w każdą w środę o godz. 16:00 .

Głównym celem warsztatów jest pomoc dzieciom w lepszym rozumieniu rozwodu

i dostarczenie im sposobów bardziej efektywnego zaspakajania swoich potrzeb.

Zainteresowanych uczestnictwem w zajęciach prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny (tel.32 24 87 306) do dn. 24.09.2021 r.

Grupa może liczyć max. 10 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Osobami prowadzącymi są:

mgr Danuta Sitek – psycholog,

mgr Agnieszka Jopert – pedagog.

Skip to content