Materiały informacyjne w zakresie rozpoznawania problemów psychologicznych uczniów

W związku z powrotem uczniów do nauki stacjonarnej szkoły na nowo otwierają się na przyjęcie uczniów. Powrót do nauki w pierwotnym systemie po wielomiesięcznym nauczaniu zdalnym może budzić szereg, często skrajnych emocji. Nikt z nas jeszcze nie przeżywał takiej sytuacji i jest to dla Nas zupełnie nowe doświadczenie.

          W związku z tym Poradnia postanowiła przygotować materiały, które naszym zdaniem mogą stanowić podpowiedź jakie działania może podjąć nauczyciel, aby pomóc klasie i sobie w poradzeniu sobie w sytuacji jaką jest powrót po długiej przerwie do nauki stacjonarnej.

Materiały dla nauczycieli:

Materiały dotyczące higieny cyfrowej:

Gdzie szukać anonimowo pomocy w sytuacji kryzysu:

Maciej Liebich Dyrektor PPP w Rudzie Śląskiej

Skip to content